onsdag den 21. marts 2012


Første dag på projektet:

Vi er igang med planlægningen, der laves tegninger, diskuteres forløb(over en kop kaffe) udvælgelse af forskellige steder hvor vi kan udføre vores performance og så bliver der samlet papkasser i stor stil fra alle steder, hver en kælder og baggård blev endevendt og bydelen Taksim i Istanbul er nu i fare for helt at blive drænet for pap. På billede 4 kan man se dagens første høst.


 We are in the process of planning our project, making drawings, the program is discussed ( over a cup coffee), making decisions about where we can make out performance and we are in the process of collecting cardboard boxes from everywhere; cellars, backyards...the part Istanbul called Taksim is now in danger of being drained af cardboard. On the photo #4 you can see the day´s first harvest
F

Ingen kommentarer:

Send en kommentar